توضیحات کالا

قابلیت ها 

از راه بسیار دورطی یک پیامک می توان شیر اب را باز و بسته کرد و می توان دما ی خانه و وضعیت شیر را دریافت کرد .

 

ادامه مطلب

مشخصات فنیشیر برقی