توضیحات کالا

شیشه یدک وکیوم آقایان (استوانه دستگاه)

در صورتی که لیوان شیشه ای وکیوم ترک بردارد و یا سوپاپ نتواند مکش را ایجاد کرده و حالت خلا را حفظ کند ، نعوظ آلت اتفاق نخواهد افتاد و شما مجبور خواهید بود که کل دستگاه را کنار گذاشته و یک دستگاه وکیوم مردانه جدید خریداری کنید . ولی شما می توانید با سفارش یک کاپ شیشه ای دستگاه وکیوم در هزینه خود صرفه جویی کرده و با استفاده از محفظه شیشه ای دستگاه وکیوم مردانه ، از مابقی قطعات سالم دستگاه قبلی خود بهره گیرید .

ادامه مطلب

مشخصات فنیشیشه وکیوم آقایان