توضیحات کالا

سایز : 0.36 mm

سایز 36 میلیمتر   (#5.0 ژاپن)

قدرت : 16.4 کیلو گرم 

متراژ 300 متر 

رنگ آبی نفتی

ادامه مطلب

مشخصات فنینخ نایلونی 300 متری تکی سایز 36 میلیمتر